Naujienos

Naujienos

2018.06.12

Europa Uomo generalinė asamblėja

Birželio 8 – 9 dienomis Airijos sostinėje Dubline vyko kasmetinė organizacijos Europa Uomo generalinė asamblėja. Joje dalyvavo ir Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos atstovai. 
 
Generalinės asambėjos metu pristatytas 2017 metais atnaujintas statutas. Organizacijos prezidentas Ken Mastris pristatė nuveiktus darbus, numatomus naujus projektus, ateities viziją siekiant informuoti pacientus ir skatinti vyrus pasitikrinti dėl prostatos vėžio. Pristatyta metinė finansinė ataskaita, išrinkti nauji tarybos nariai.
 
Daugiausia dėmesio asambėjos metu skirta pacientų atstovų tobulinimuisi. Vyko kelios dirbtuvės (angl. workshop) orientuotos į prostatos vėžiu sergančiu pacientų paramos organizacijos sukurimą ir vystymą, bei bendradarbiavimą su žurnalistais, organizacijomis, politikais, asmens sveikatos apsaugos specialistais siekant skleisti žinią apie prostatos vėžį. 
 
Kalbėta ir diskutuota apie tai kokios yra dažniausios problemos su kuriomis susiduria prostatos vėžiu sergančių pacientų organizacijos: mažas žmonių susidomėjimas, mažas narių skaičius, paramos trūkumas iš politikų. Svarstyta kokie galėtų būti šių problemų sprendimo būdai: aktyvesnis pacientų paramos organizacijų reklamavimas vietinėje žiniasklaidoje, organizacijų padalinių kūrimas keliose šalies miestuose ar regionuose, kad pacientai patogiau ir greičiau galėtų pasiekti paramos organizacijas. Taip pat pasiūlyta idėja, kad tam tikri paramos paketai, apie organizacijas ir jų veiklą būtų dalinami pacientams tose ligoninėse, kuriose gydomi prostatos vėžiu pacientai. Taip būtų siekama, kad pacientai nuo pirmos minutės sužinoję, kad serga prostatos vėžiu nebūtų palikti likimo valioje ir žinotų, kad yra galimybė susitikti su žmonėmis turinčiais tokių pat problemų kaip ir jie.
 
Kita svarbi tema kuri buvo nagrinėta – organizacijos skeidžiamos idėjos platinimas visuomenėje. Kalbėta kokios priežastys tai lemia: vyrų nenoras kalbėti apie prostatos vėžį, mažas žiniasklaidos susidomėjimas. Keli pasiūlyti šių problemų sprendimo būdai: iškelti visuomeminę diskusiją kodėl vyrai nenori kalbėti apie prostaos vėžį, suformuoti aiškią paramos organizacijos skleidžiamą žinią, kuri būtų trumpa ir aiški, žiniasklaidoje skleisti ne tik mokslinę informaciją, bet ir prostatos vėžiu sergantiems vyrams dalintis savo istorijomis ir patirtimi, kad sveiki vyrai nebijotų ir eitų pasitikrinti, o sergantys žinotų, kad tokios pat problemos kyla ir kitiems vyrams.
 
Europos prostatos vėžio koalicija arba Europa Uomo sukurta 2003 metais susivienijus 19 Europos Sąjungos šalių prostatos vėžiu sergančių pacientų organizacijoms. Europa Uomo tikslas paremti vyrus ir jų šeimas skatinant visuomenės ir sveikatos apsaugos darbuotojų informavimą apie prostatos vėžį, jo prevenciją ir gydymą. Europa Uomo organizuoja tarptautines konferencijas, skelbia straipsnius žurnaluose. Europa Uomo taip pat remia savo nares nacionalinėse kompanijose. Ši koalicija parėmė ir Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugiją, todėl pavyko įsigyti mobiliąją laboratoriją, vykdama į nuotokesnes Lietuvos vietas surenka kraują PSA tyrimui iš vyrų, kurie dėl įvairių priežasčių negali to atlikti sveikatos priežiūros įstaigose. 
 
Šiuo metu Europa Uomo koalicijai priklauso 24 šalys, tarp jų ir Lietuva, atstovaujama Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos. 

Europa Uomo dirba ir siekia pagerinti situaciją šiose srityse: gerinti sergančiųjų prostatos vėžiu vyrų ir jų šeimų gyvenimo kokybę, skleisti įrodymais pagrįsta ir naujausią informaciją apie prostatos vėžį ir jo gydymo metodus, skatinti domėjimąsi prostatos vėžio diagnoze ir prognoze, pabrėžti tinkamos ankstyvos patikros svarbą, pagerinti optimalaus gydymo prieinamumą, užtikrinti paramą gydymo metu ir po jo, skatinti multidisciplininį požiūrį į prostatos vėžį, užtikrinti tinkamą medicininę infrastruktūrą, skatinti geros klinikinės praktikos vystymą, užtikrinti, kad visi vyrai visiškai supranta pasiūlyto gydymo galimybes (tarp jų ir dalyvavimą klinikiniuose tyrimuose ir teisę į antrą nuomonę), skatinti prostatos vėžio tyrimus. 

Sprendimas: Rokas seo