Naujienos > Parama

Parama

Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos nariams gerai žinomos daugelis problemų su kuriomis susiduria sergantieji ir jų artimieji išgirdus diagnozę – prostatos vėžys. Draugija, pagal savo išgales, jas sprendžia kurdama ir įgyvendindama prostatos vėžio ankstyvos diagnostikos, gydymo metodų ir sąlygų gerinimo, reabilitacijos bei psichologinės pagalbos ir socialinės paramos, gerinimo ir kitus svarbius projektus.

Draugijos pajamos - tai neabejingų žmonių bei įvairių organizacijų labdaringos aukos. Visus, kas pritaria mūsų siekiams, kviečiame paremti mūsų draugiją..

Tai galima padaryti keliais būdais:
  1. Skirti 2% pajamų mokesčio sumos nuo sumokėto pajamų mokesčio;
  2. Pervesti lėšas į mūsų sąskaitą Nr. LT 30 7044 0600 0047 3694, UAB "SEB", banko kodas 70440;
AČIŪ už Jūsų paramą ir gerumą!


2% Parama

Prašymo pildymas. Tai padaryti galite užpildę Mokesčių Inspekcijos patvirtintą prašymo formą FR0512_v2. Ji nėra sudėtinga.

I. Prašymo pildymas elektroniniu būdu:
1. Įdiegti programą. Išsaugoti  savo kompiuteryje Kur jos adresas?
3. Atidaryti forma FR0512_v2 ir užpildyti šiuos punktus:
1 laukelyje –  nurodomas nuolatinio Lietuvos gyventojo asmens kodas.
2 laukelyje –  nurodomas nuolatinio Lietuvos gyventojo telefonas.
3 V 3P laukeliuose – nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardė.
4 laukelyje - gyvenamoji vieta ( miestas, gatvė, namo, buto numeris).
5 laukelyje – mokestinis laikotarpis (2012)
6 laukelyje – dedama varnelė prie 6S.
7 laukelyje – dedama vernelė prie 7A.
E1 laukelyje – pasirenkame 2 – paramos gavėjas
E2 laukelyje - įrašomas vieneto, turinčio teisę gauti paramą, identifikacinis numeris (195701148).
E4 laukelyje – įrašoma, kiek norima skirti procentų ( iki 2 procentų).

E5 leukelyje - užpildomas, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2012 2013 2014 2015ir 2016m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2012m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2016m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2012,2013,2014,2015ir 2016m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2013 - 2016laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

.
4. Užpildytą formą pateikti VMI elektroniniu būdu
Prašymo pildymas ranka.

Atsispausdinę šią formą  FR0512_v2duomenis pildykite didžiosiomis raidėmis įrašant tiksliai į jiems skirtus laukus. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios.

Prašymo pateikimas. 
Jei Jūs teiksite metinę pajamų deklaraciją mokesčių inspekcijai, kartu su deklaracija pateikite ir šį prašymą.

Jei Jūs nedeklaruosite savo pajamų ir neteiksite deklaracijos, užpildę šią formą, įdėkite ją į voką, užklijuokite ir pasirašę ant užklijos linijos (taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo), perduokite bendrovės buhalteriui, kuris visus sukauptus laiškus nuneš į mokesčių inspekciją.

Arba nuneškite/nusiųskite į miesto, kuriame Jūs dirbate, mokesčių skyrių patys. Teritorinių mokesčių skyrių adresus galite rasti čia.

Daugiau informacijos https://www.vmi.lt/
Būsime dėkingi, jei atsiliepsite į mūsų kreipimąsi ir taip prisidėsite prie draugijos uždavinių įgyvendinimo.
 
 

 

Sprendimas: Rokas seo